Gallery

Yar Tou Noush Es // Khatchig - Beginnings
icon-download
  1. Yar Tou Noush Es // Khatchig - Beginnings
  2. Ara Vai Vai // Khatchig - Beginnings
  3. Zepuri Neman // Khatchig - Beginnings
  4. Hayde Kale // Khatchig - Beginnings
  5. Anoush Yar // Khatchig - Beginnings
  6. Hele Hele Ninoyeh // Khatchig - Beginnings
  7. Bardezoum // Khatchig - Beginnings